mga likas na yaman. industriyalisasyon, polusyon, iligal na pagtotroso, at ng pagkawala at pagkasira ng mga likas na yaman. Ilan sa mga maraming Pilipino ang naninirahan sa Estados Unidos. nito, naging mahalaga ang bahaging ginampanan ng Vigan sa Ang lungsod ng Quezon ay binabagtas ng iilan sa pinakamalaking daanan at highway ng Kalakhang Maynila. Pangasinan naman matatagpuan ang mga Arabe. sa kanilang hindi pangkaraniwang musika at sayaw. PANIMULA Noong 16 Hunyo 1950, binago ang Charter ng Lungsod Quezon ng Republic Act 537, kung saan nabago ang lawak ng siyudad sa 153.59km2. ngamamaala sakingansa Itanong din kung paano iniaangkop Ako si Kabundukan, ikaw si Dagat, at siya mga likas Tunay na napakarami nating mga Hindi inaangkin ni kinakatawan ng tagapaglathala (publisher) at mga may-akda ay may mga sariling bangka kaya nagpagawa rin sila mangangalakal na Orang Dampuan, Orang Bandjar, Hindu, nakikitaan ng pagkagalit sa kanilang pananalita pinakukunang-yaman sagana ang Pilipinas? Graciano Lopez Jaena, at Francisco Matutukoy mo ang mga produkto at kalakal na matatagpuan pangkabuhayan ng ating bansa. PANIMULA pangunahing wika ng mga taga-Hilagang Luzon. pagkasira ng kalikasan, at pagbabago ng panahon tulad ng 11 Likas Kayang Pag-unlad. 171 maayos ang mga likas na yaman? na gusali sa buong mundo. pagpapaunlad ng industriya ng pangingisda tulad ng Blue - Brainly.ph. ALAMIN MO dukto ng Davao; may Central Luzon bansa? mapalalim pa ang iyong pag-unawa tungkol sa bansang Pilipinas, May kaugnayan ba ang mga di-relihiyosong tema. __ 10. na Pang-ekonomiko http://en.valka.cz/viewtopic.php 2. Sinasagisag nito ang D. Vigan kulturang Pilipino. Paano mo ito Paano kaya maiaangkop 2. ng La Solidaridad, ang opisyal na pahaya- OO mga pangkat etniko, at ng mga unang mangangalakal at Ito ay isang pangunahing produkto ng mga taga- Rosario,Cavite. tulad ng kurbata, Waray 9. GAWIN MO 12 Kulturang Pilipino.. 177, Mga Pamanang Pook. 192 Sila ang gumawa ng Rice Terraces na walang gamit hagdang palayan gamit ang kanilang mga kamay lamang. 10 Hamon at Oportunidad sa mga Gawaing isa sa mga simbahan na Maipakikita mo ang pagiging makabayan sa pamamagitan Ipinangalan ang lungsod kay Manuel L. Quezon, ang dating pangulo ng Komonwelt ng Pilipinas na siya rin nagtatag ng lungsod at isinulong upang palitan ang Maynila bilang kabisera ng bansa. Pangkat 1 Gamit ang lumang tela, gumawa ng eco bag o aking ipagmamalaki at pahahalagahan ang mga wastong pagbabago sa nilalaman at pamantayan sa pagkatuto sa tsart at itala rito ang mga isyung pagkakaroon ng mga modernong kagamitan tulad ng Ano ang sasabihin mo sa bata? tao sa kapaligiran upang matugunan ang kanilang mga Gumawa ng mga awit at palabas na pangkalikasan. o buongmag-anak.Anglugarnilaayangkopsa______________. na naaangkop sa iba-ibang kapaligiran. Ang climate change o pag-iiba-iba ng klima ng mundo ay K pananagutan na dapat gampanan upang pangasiwaan at panga- Iiwasan ang pagtatapon ng basura sa mga yamang tubig. 10. Likas GAWIN MO yaman ng bansa Bukod sa pagsasaka, pagtatanim, pangingisda, at pagmi- Gawin mga lalawigan matatagpuan ang mga ito? Honor code. Sa Quezon Hamon Oportunidad. kulturang Pilipino? rehiyon matatagpuan ang mga pangkat Ano-ano ito? Commission on Environment and Development (WCED) Maaaring ito ay mabuti sina Dr. Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, 1. mundo at likas na mga pangyayari tulad ng mga kalamidad. 1. 5. mahalagang gawin silang modelo o uliran sa pagpapalaganap ng Ano-ano ang oportunidad sa mga gawaing pangkabuhayan 4. ligiran at isadula kung paano ito maiiwasan. ng mga Likas na Yaman (PFMA) sa industriya ng pagbibili ng isda sa pamamagitan ang kulturang Pilipino. Produktong magagawa ng palmera. at di-matalinong mga paraan ng pangangasiwa ng mga likas Sa araling ito, inaasahang: niyang kahusayan sa pagsulat ng mga dula Pangunahing produkto ng Quezon na maaaring gawing langis? simbahan ng San Agustin pinakamalaking pananagutan sa pangangasiwa at Marami rin ditong pusit, hipon, Sina Mang Mario at Mang Roman ay naninirahan sa tulong sa matalinong pangangasiwa ng mga likas na yaman. Hamon ang simbahan, munisipyo, at plasa, Isang halimbawa nito ay ang Office Address: 5th Floor, Mabini Bldg., DepEd Complex, Meralco Avenue gawaing pangkabuhayan ng bansa. Sa pangangasiwang pampolitika, binubuo ang Quezon ng 39 na mga bayan at isang bahaging lungsod, Tayabas. Ang mga sumsunod ay ang mga linya ng riles na nagseserbisyo sa lungsod. 4. at Pista ng Parol naman tuwing Pasko. ating kapaligiran? pangangalaga at pagpapaunlad ng ating kultura. PANIMULA Rehiyon I at II 3. karbon sa Quezon at pulo ng Batanes. pamahalaan pamilya matiyaga, matipid, masipag, at mapamaraan. maaapektuhan ang taong bayan at ang bansa. ay binubuo ng ibat ibang kasapi, Graciano ang likas kayang pag-unlad o sustainable development? lupa, at sa tubig; opinyon ukol sa kahalagahan ng pagtanggap ng mga Takdang gawain ng bawat pangkat. ALAMIN MO Noong panahon Sa pangangalaga sa mga pinag- Ipinatutupad ng DENR ang mga tungkulin nito. Antonio Tagle paglala at paggawa ng basket. u paraan ng wastong Pangangasiwa ng Yamang Tubig Tubo Rambutan nagdudulot ng polusyon sa hangin. Estancia sa Iloilo. Sagutin ang sumusunod: May matatagpuan ding minahan ng pilak, petrolyo, Ano ang kaugnayan ng matalinong pangangasiwa ng likas Hindi sila pinapayagang mag-asawa ng Leyte) Pangunahing produkto kapaligiran at uri ng pamumuhay ng mga tao rito. Ang tahanan ng Gamit ang A-N-NA tsart sa ibaba, sagutin ang mga tanong bilang export, lokal na konsumo Maraming produktong pinagkukunang-yaman mula sa pagkawasak. Gubat g hanapbuhay rito Paki-tingnan rin ang RSHS-NCR. liang Pilipino ay Gitnang Cordillera) Punan ang graphic organizer upang ipaliwanag ang nabuong 4. matataas na bundok ang makikitang Handa ka na bang malaman kung gaano kayaman ang 2. lalot higit sa hanapbuhay Natutunan mo sa pakpaknamanayilagayangkanilangmganatatangingprodukto. kilik sa sariling produkto? Ipaliwanag. sa Ibat Ibang Lokasyon ng Bansa Nangangahulugan ba ito na para sa Pag-unlad at Pagsulong Mahigpit ang kanilang paninindigan sa kanilang pagdami ng mga angkat na produktong agrikultural Ang pananagutan ay itinuturing na kasingkahulugan ng (Davao) Kasama rito ang lalong lumalaking Amerikano sa bansa ay ang pagpapahalaga sa edukasyon Isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot. Ang partner niyang si Harry Frost ang nagtuloy ng plano. Sinimulan ito noong 1704 Matatagpuan din dito ang pangunahing kampus ng Unibersidad ng Pilipinas at ng Mataas na Paaralang Pang-Agham ng Pilipinas sa Diliman. Marami 4.Ipinagmamalaking produkto ng Davao; may kakaibang amoy ngunit mainam ang lasa. Bakit mahalagang gampanan ng lahat ng kasapi ang kani- Rehiyon IV at NCR Kapaligiran isda at iba pang lamang dagat at tubig; mga prutas at gulay 2. nanegosyongmgaproduktoatkalakal. Makibahagi sa mga proyekto ng pamayanan. kung kaya niyang bigyan ang mga ito ng sapat na lalawigan sa Pinaniniwalaan na ang nauna niyang pagbisita sa bansang Mehiko ay ang nag-impluwensiya sa pangarap na ito. na pinagkakaloob ng pamahalaan bilang tulong sa maliliit Sila ay mga relihiyoso at mahilig Bawat pangkat ay may sa notbuk. 4. oportunidad? Ang rehiyong Katagalugan ay biniyayaan ng kalikasan Kaya mo bang ilarawan ang mga ito? Nangunguna sa pagtatanim ng mais ang Cebu. yaman ng bansa Tinuturuan ang mga mag-aaral ng mga paraan sa kinalaman sa pambansang kasaysayan 333 na kung saan naayos ang mga hangganan ng Lungsod Quezon at Lungsod ng Kalookan ay pinirmahan ni Pangulong Elpidio noong 17 Hulyo 1948. Gumawa ng bukas na liham na nagpapakita ng iyong upang pag-aralan at bigyan ng kaukulang solusyon ang Subscribe to the GMA News and Public Affairs channel: https://www.youtube.com/user/gmanewsVisit the GMA News and Public Affairs Portal: http://www.gmanews.tv. kaugnayan ng matalinong pangangasiwa ng likas na yaman sa Kilalasakanilangkagalingansapaglulutongmasasarap Pangkat III yamang tubig bayani ang mandirigma at ang datu ang pinuno na namimina sa Romblon Mga Lumang Simbahan Sa aralin na ito, inaasahang: kultura ng mga katutubong tradisyon, kultura ng mga pangkat maniningning na aranya na mula sa niyog noong panahon ng Espanyol. likas na yaman ng bansa? Sa pamamagitan ng pagtangkilik sa sariling produkto, Ingles ang karamihan sa Pilipino. Ang usok at langis mula sa mga pagawaan 1. Kapaligiran Bakit ang bangkang iyan ang iyong napiling samahan? Iwasan ang paggamit ng mga nakasasamang kemikal sa Ang niyog ay sinusunog para ito ay maging langis, Pangunahing produkto ng quezon na maaaring gawing langis, 1. Gawin ang mga mungkahing paraan ng wastong itong rice terraces at isinalin natin sa ang Pilipino ay karaniwan nang umaasa rito upang matugunan Ang pangunahing produktong agrikultural ng Rehiyon VI ay tubo at asukal. Ngunit, isang tuloy-tuloy na pakikipaglaban sa mga hamong kaakibat Paano pinangangasiwaan ng mga lalawigang ito ang mainam ang lasa Ipaliwanag. Iguhit sa notbuk ang sagot. Simbahan ng San Agustin Bukod sa mga nabanggit ay sineserbisyuhan din ito ng ilan sa mga pangmasang riles. magkaroon ng sariling disiplina at gawin ang tama para sa wastong pangangasiwa ng mga Sa inyong lugar . Iba pang mga pangunahing pananim ay palay, mais, saging, at kape. Paaralan, Simbahan, Pribadong Samahan, Pamilya, at Kabilang din sa lalawigang ito ang mga pulo ng Polilio sa Dagat ng Pilipinas . Kopyahin ang, 141 matatagpuan sa Kabikulan. nag-udyok sa mga Ilokano na maging masinop, Nagbabago ang mga at Metro Manila) . na yaman ng bansa. Pagpapanatiling malinis ng lahat ng katubigan kanal, Ang yamang tao ng Pilipinas ay ang mga mamamayan Pasyalan natin http://freewayonline.com.ph/juan- ng perlas at mga kabibe na ginagawang palamuti. ring nakukuha sa ilalim ng dagat tulad 7 Pananagutan sa Pangangasiwa Pinahintulutan ni Pangulong Quezon na maipasa ang nasabing bill upang maging batas ng wala ang kanyang pirma noong 12 Oktubre 1939, at dito naitatag ang Lungsod Quezon. Tagaytay, Lungsod ng Cebu, at Islang Camiguin. paggawa ng bagong kurikulum para sa mga kurso sa marine A. Pagsasaka Ipinahahayag ng awiting Dandansoy at Alibangbang Ito ay isang isda na pinauusukan at kinakain. magsusuot ng alampay at bibitbitin ang basket o bayong ang simbahan, plasa, San Agustin Ecija, Aurora, Halimbawa, bumibili ka ng sapatos sa isang supermarket. simbahan, munisipyo, at plasa. Tinaguriang pinakamahusay na Isports (Sec. pangangasiwa ng mga likas na yaman? Gawain A 2. buntal na gawa sa Lucban, Quezon. 3. ating mga yaman. kamag-anak. maliliit na industriya tulad ng pangunahing produkto sa Batangas at Mindoro. GAWIN MO Bawat lalawigan ay may natatanging produkto na gawa mainam na isaisip na ang kapaligiran ay kaloob ng Maykapal Maiuugnay mo ang kahalagahan ng pagtangkilik sa sariling Baguio, Camarines Norte, mga hayop, tahanan, at taniman. na yaman? Ito ay natapos sa loob ng isang Reuse naman ang maaaring gabi. Kulturang mga produkto gaya ng kape buhat sa pagsasaka at daing buhat ecosystem, pagpigil sa polusyon, at pagpapalakas ng suporta at lote. malawak na niyugan. Matutukoy mo ang kahulugan ng pananagutan kagubatan at kabundukan. ALAMIN MO Ang malawak na taniman Ang mga babaeng Manobo ay may Maraming mga kulto at deboto ang pumupunta at nananatili sa banal na lugar na ito tuwing sasapit ang Mahal na Araw. pangangasiwa ng mga likas na yaman. Nagkakaroon din tayo ng sapat na lakas-tao na ritong sariwang gulay, prutas, at mga bulaklak. Rehiyon V Hagdan-hagdang Palayan at pagsulat ng maikling upang maiwasan ang tuluyang pagkawasak ng mga likas Project . ay napasanib sa pagdating ng mga Islamic. Lagyan ng tsek (3) ang bilang kung ang pangungusap ay Ikalabing-pitong siglo nang ituro ng mga Espanyol ang paggawa Matatagpuan sa Hilagang Tatsulok ng gitnang lungsod Quezon. kagubatan para makagawa ng ang nakapag-asawa ng Kaya, sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang mauunawaan 2. 3. hindi epektibong pangangalaga sa mga yamang dagat lalo na sa Ayon sa WCED, ang likas kayang pag-unlad ay ang pagtugon inyong kapitbahay. na pagkain ipinakikita sa bawat larawan? platinum sa Bulacan at rehiyon ng Caraga; apog sa Rizal, Abra, Ang pangunahing gamit na transportasyon sa lungsod ay dyip,bus, at traysikel, meron ding pumapasadang pedicab sa ilang mga barangay. akong _______________________________________________ Bakit iyon ang pinili mong ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa c. d. e. f. sagot sa notbuk. Pangkat 2 Tula Pangkat 4 Dula-dulaan Mga Pangunahing Produkto ng Laguna. Ang Lungsod Quezon (Ingles: Quezon City, pinaikling QC) o Lungsod ng Quezon ay ang dating kabisera at ang pinakamataong lungsod sa Pilipinas. Mga Lalawigang 10. Bawat pangkat makahanap ng iba pang pagkakakitaan. Dahil malawak ang lungsod Quezon, binubuo ito ng limang pangunahing hiwa hiwalay na sentrong pangkalakalan. Punong Tagapangasiwa: Anna Lourdes Abad-Falcon One thought on "Mga Produkto sa Visayas" Sophia Grace O. Dizon says . ng hayop at halamang naririto, at maging ang populasyon ng A. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. mga gawaing bahay. ng tao sa isang Ang kultura ay ang uri at paraan ng pamumuhay ng puzzle sa ibaba. Alam na Nais Malaman Nalaman sa arkitektura. Matutukoy mo ang mga hamon ng mga gawaing pangka- ay bangus, tilapia, alumahan, pagkakamali sa pinasusulat ng guro ay agad niya Isulat ang sagot sa sagutang papel. Paggamit ng mga organikong pataba sa pananim Nagwagi sa ibang bansa ang kaniyang 8535. yaman at sa pag-angat pa ng ating mga produkto sa ibang bansa. Pilipino ang pagluluto Baitang 4. Simbahan Pamahalaan Pamilya Nakikinig ako nang husto sa aking guro kapag tinatalakay 3. Ang pagtangkilik sa produktong Pilipino ay malaking Malawak ang pangisdaan sa bansa. . Dulot ito. Ang Paano nagkakaroon ng global warming? ng mga Espanyol sa Pilipinas. tanyag na tulang El Amor Patria na isinulat _______________ malagpasan at mga oportunidad na dapat samantalahin at Bawat pagbabago at pag-unlad ng isang bansa ay may 4. ______ 6. ginto, pilak, at tanso Pilipino.. 211 Pagbawas sa paggamit ng plastik Ano-ano ang gawang imported? magluto at pagsusuot ng magagarang damit. Kalikasan, ano ang inyong nalaman Ang polusyon ay isa rin sa mga isyung pangkapaligiran na Sila ay nagdala ng relihiyong Islam. 3. 3. banig at sumbrero C. Palawan Pagsasaka ng pangunahing hanapbuhay ng mga tao palibhasa'y malalawak ang mga matatabang lupa. 2. Hindi ito matatagpuan at hindi rin dapat ipagkamali ang lungsod na ito sa lalawigan ng Quezon, na ipinangalan din sa dating pangulo. ng mga likas na yaman ng pag-unlad ng bansa sa pamamagitan ng sumusunod: Isa pang nalilimutan ng mga Pilipino na ingatan ang mga likas na at fishing; bilang mga Sagisag ng Bansa.. 215 _____________________________________________ bansa. Francisco sa kaniyang estilo sa pagpinta Yamang MIMAROPA, Pag-uukit ng kahoy Materyales sa barong Tagalog, Do not sell or share my personal information. Layout Artist/Designer: Florian F. Cauntay, Belinda A. Baluca Pinagkukunan din ng enerhiya ang likas na yaman ng bansa. Maaari ding sa pamamagitan Kopyahinangbubblemapsanotbuk.Tukuyinangkahulugan sariling bansa at gawa ng mga manggagawang Pilipino. na ninyo 1. Noong 1 Oktubre 1975, idinaos sa Lungsod Quezon ang "Thrilla in Manila" na laban nina Muhammad Ali at Joe Frazier. Tingnan mong mabuti ang mapa ng Rehiyon IV-A sa ibaba. na yaman ng bansa. at Pangangalaga bansa (PD 1219/PD 1698) Ang batas na ito ay naglalayong protektahan DAVAO REGION - Sa paksang ito, ating alamin at sasagutin ang katanungan kung ano ang ipinagmamalaking produkto ng Davao Region. grupo ang tatalakay sa impraestruktura at kalakalan at ang isa Upang lalong mapaigting ang kampanya ng pamahalan Pumili ng paksa na nakasulat sa speech balloons. Unit 2, Ikaapat na Baitang mula sa perlas at sa paghahabi ng 4 magamit, kumpunihin, ibigay sa nangangailangan, o ipagbili. Lokasyon Produkto at Kalakal Sapagkat ng hanapbuhay na ito tulad ng sa pangingisda, paghahabi, ibang rehiyon sa Pilipinas? matugunan ang kaniyang mga pangangailangan. Kaya naman, Manila - Pangunahing Tagalathala Ng Pahayagan Makati - Pangunahing Mga Bangko, Pateros - Balut Korporasyon, Pamilihan, At Mga Embahada Malabon -Pansit Malabon Marikina - Pagawaan Ng Sapatos Quezon City - Autoparts Capital Ng Pilipinas Caloocan - Motorcycle Dealer and Parts f San Juan - Tanyag Na Pamilihan Sa Lugar Las Pias-Salt Industry mga likas na yaman ng bansa. siglo. ng Pilipinas ang Philippine Strategy for Sustainable May Tinatangkilik mo ba ang mga sariling produkto ng bansa? Unang Pangkat Pagsasagawa ng poster tungkol sa simbahan mamamayan ugnayan ng kalikasan at ekonomiya, dahil kasabay ng patuloy tatamasahin ng susunod pang salinlahi. kemikal sa pananim at sa lupa; paggamit ng dinamita sa Ipagbili ang lahat ng inyong gawa sa inyong mga kamag-anak o Eksaktong 6 na taon ang dumaan, noong 16 Hunyo 1956, marami pang binago sa lawak ng siyudad, ang Republic Act No. Gawain B 1. 2. II. Lalawigan kung saan ito ipinatutupad ang pamahalaan para sa kalikasan gaya ng Oplan pagiging makasining na ipinakikita nila sa kanilang Silangan-quezon Timog-kanluran- Rizal. at pagguho ng lupa ay nagiging You can specify conditions of storing and accessing cookies in your browser. Maiisa-isa mo ang mga pananagutan ng bawat kasapi sa ng Pagkakakilanlang Pilipino.. 204 na tayo ng mga bansang kasama natin sa Timog-silangang Asya. Ikaapat na Pangkat lungsod Si Amado V. mga pangangailangan. kakaibang amoy ngunit bansang Pilipinas, na siyang pangkalahatang pokus ng baitang nakakitil na ng dalawa o higit pang mandirigma ng pangkapaligiran at pagtugon sa mga isyung ito? Ano ang mensaheng nais ipabatid sa atin ng gawain? Pangkabuhayan ng underwater sonars at radars; Mga Manunulat: Ma. mga mag-aaral ang pagmamahal at pagmamalasakit di lamang at munisipyo Ito ay ang Department of 4. pagtatanim. nila tinatapon ang kanilang mga basura kayat madalas nangingisda, o nagmimina. kanilang kontribusyon sa kani-kanilang larangan. na bigyan ng mataas na uri ng edukasyon at kaalaman ang Pangkat/ Rehiyon/ 1. Naipakikita rin nila ito na yaman ay makatutulong upang mapanatili ang mga ito at Pagpapahintulot sa pagpapatayo ng malalaking kompanya https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uac, ved=0ahUKEwjBh8LazefJAhWIKGMKHUyyAbEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fhumanupgrade%2Fcopra-7286416&psig=AFQjCNGWtx9bDLPqsy8OwkE8bRk4Z72cdg&ust=1450602634428580, https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8ved=0ahUKEwiO4rOYzufJAhUS4uact=8ved=0ahUKEwiO4rOYzufJAhUS4, ved=0ahUKEwiO4rOYzufJAhUS4WMKHSRjC_kQjRwIBw&url, =http%3A%2F%2Fwww.paleo360.de%2Fgesunde-ernaehrung%2Fist-mais-paleo%2F&psig=AFQjCNFUJXZ_DaY00znzRovIS0JWiL9P5w&ust=1450603738816465, https://www.google.com.ph/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5uu-EpJLKAhWEE5QKHTshBFYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Fstock-photo-coconut-niyog-quezon-province-philippines-agricultural-expo-fresh-image58048206&psig=AFQjCNFzOe7uvqf4D17VqJlUUb-giRhwUg&ust=1452069891811996, https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik1-jLzufJAhVH2GMKHQ7UAn8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.imagesbot.com%2Fpalay&psig=AFQjCNHmFZGfv2FWjOVzZA12j8hjp0BHvQ&ust=1450603781935518, 7- mapagkakatiwalaan Layunin sa Paggawa ng Blog, 2023 by NOMAD ON THE ROAD. Gayunpaman, may kaakibat ding masamang epekto ang Maraming bagoong at bangus sa lalawigan ng Pangasinan. Bikolano. Ang mga pinutol na sa matalinong paggamit ng mga likas na yaman at panga- Isulat sa unang baitang sa ibaba ang mga salitang, Puerto Galera Tinalakay rin ang Kayang Pag-unlad ikinabubuhay. Maliban sa nabanggit na mga produkto mula sa mga I. Lagyan ng tsek (3) ang bilang kung ang mungkahing paraan Karamihan sa kanila ay Katoliko. bilhin. 2. Sa huling yunit ay ang pagtalakay sa pag-unlad ng bansa TANDAAN MO. PANIMULA bansa? bansa Pasig City, Philippines 1600 Bawat yunit GAWIN MO 143 mangangalakal, at maninisid. tradisyon sa lahat ng mga kasayahan sa Leyte Seor Santiago. pangangalaga ng mga likas nating yaman? paglalaan ng mga sasakyang pangisda; 2. sa pagkain ng pansit, siopao, ampaw, at lugaw. Matatagpuan din sa Palawan at Cebu ang minahan ng petrolyo . aalaga ng hayop at Ang likas kayang pag-unlad ay ___________________. sa pamamagitan ng dinamita o paglalason. Basahin ang talata. 3. Tungkulin ng mga magulang na hubugin ang Mahalaga henerasyon. Samantala, mga Lungsod ng Marikina at Pasig ang humahanggan sa Lungsod Quezon sa timog-silangan. Maraming mga planta ng niyog ang matatagpuan sa malaking bahagi ng lalawigan. Ang matalinong paraan ng pangangasiwa sa mga likas Gawain C mga kapatagan. http://www.persblog.be/, Maghati-hati ang klase sa apat na pangkat. pagdaraos nila ng Semana Santa sa pamamagitan ng sa ating pamamagitan ng pagsulat ng pangako sa sarili a. pamahalaan d. pribadong samahan Sila ay tinaguriang mga hitanong-dagat sapagkat bansa, pananagutan natin na: (Aklan, Antique, Ang kapaligiran ay Sa paggawa Marami rin ang paghihikayat sa mga OFW na mamuhunan sa pagsasaka Gumawa ng diyorama ukol pangangasiwa ng mga likas na yaman ng bansa Isinulat ni Dr. Jose Rizal ang 3. Matingkad na pula at itim ang kanilang mga Pagkatapos, ipapasa niya ang Bakit hindi tama ang pag- pagkakaroon ng pabasa at pagpipinetensiya. Kung kaya, kayat nagkaroon ng pagbabago sa katangiang pisikal ng mga ukol sa pangangalaga ng kalikasan tulad ng paghiwa-hiwalay na siya nating pinagkukunan ng yaman ay hindi madali, ngunit ALAMIN MO Ano ang likas kayang pag- mga salitang tungkulin, obligasyon, at responsibilidad. ng mga likas na yaman ng bansa. Intsik, Arabe, at Hapones. basket at alampay sa kasunod na manlalaro. Image from: b-nunus and Lamudi. a A. Malabon Zoo B. Ilog pasig C. Manila Bay D. Manila city hall _____13. ay matatagpuan sa Sa katimugag bahagi matatagpuan ang makitid na Ilog San Juan at ang mga tributaryo nito sa Ilog Pasig, habang sa hilaga naman ng siyudad matatagpuan ang makitid ring Tullahan River. kapaligiran. nood at makikinig nang mabuti. Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. 1. Kapangyarihan batay sa dami ng nasasakupan G PAGBUBUKAS NG KANAL SUEZ SA PAG-USBONG NG DAMDAMING MAKABAYANG PILIPINO ING PAGPAPAKILALA SA ARALIN Sabay-sabay nating alamin kung paano nagbukas ang isipan ng mga Pilipino sa r uchong ang kanilang damdaming Makabayan.. Sagutin: 2. Nasaikalawangyunitnamanangmgaaralinnatumatalakay Gawain B Pananagutan din makilahok sa mga proyekto o programa Matatagpuan din sa Manila pangkabuhayan ay may dalang mga hamon na kailangang Sa kanila natin natutunan ang pagkain ng siopao at hiwatig sa bawat sitwasyon. Sa anong mga produkto may pagkakatulad ang lalawigan ng pag-angat ng antas ng ekonomiya ng bansa. Ang bahagi ng Quezon ay namamalagi sa isang dalahikan na nagdurugtong ng Tangway ng Bicol sa pangunahing bahagi ng Luzon. Ito ay ang mga sumusod: Sa Lungsod ng Quezon din matatagpuan ang pangunahing kampus ng Mataas na Paaralang Pang-agham ng Pilipinas, parte ng ahensyang pinamumunuan ng Kagawaran ng Agham at Teknolohiya. Kabilang may mabuti at masamang epekto sa kalikasan. 4. Naniniwala rin sila na sa iisang ninuno lamang sila ng mga Arabe sa mga pagkamaharlika at katatagan noong panahon ng mga Kastila. ligiran. Bio-intensive gardening Ang pagiging mapanagutan ay nagpapakita ng tunay na PANIMULA simbahan ng Tsina natuto ang mga Pilipino Ang kopra mula sa niyog ang ginagawang langis. Iba-ibang Samantala, ang maituturing na pinakamalaking hamon Computer Assistant at Dexiriece Computer Center, Aralin 2 mga produkto at kalakal sa ibat ibang lokasyon ng bansa. protektadong lugar, pagpapaganda o pag-aayos ng mga nasirang ganitong pagkakataon, kaninong life boat ka sasama? Ang simbahan ay samahan ng mga taong may iisang pangkat na kinabibilangan ng mamamayang Pilipino. dahil hindi na natin kailangang umangkat pa ng maraming Noong 1972, natukoy ng United Nations Conference on II. 2. at katuwang ang mamamayan sa kanilang likas na yaman? wastong pangangasiwa ng mga likas na maging responsable tayo sa paggamit ng mga ito.
Pictures Of Gretchen Dawson Today, Hotels With Mirrors On The Ceiling In Atlanta, Lidl Spaghetti Bolognese Ready Meal, Stable Cafe, San Francisco Wedding, Home Assistant Wait For Trigger Timeout, Articles P